Нашата визия е да бъдем малка компания с голямо портфолио от икономически успешни и социално значими проекти

Семантик Интерактив е създаден да пионерства, а не да “расте”. Искаме да останем малка, бутикова, фокусирана върху иновациите компания – с големи приходи и с малък, но богат персонал.
Но компания, която може да си позволи да експериментира самостоятелно, както и да инвестира в чужди идеи.
Искаме да имаме пръст в много на брой, големи по успех и мащабни по обхват начинания!