Семантик Интерактив ООД е бутикова компания за цифрови иновации.
since 2013

Дружеството ни беше създадено на 28.10.2013 г. в гр. София, за да комерсиализира значителните умения и ноу-хау на партньорите в областта на планирането, финансирането и реализацията на иновативни проекти, предимно в сферата на авангардните IT технологии.

Научете повече за нас като се запознаете с мисията, визията, ценностите и екипа на компанията.